1. feb, 2013

Obras: hier werkt uw burgemeester voor u

Het duurt even voor je het door hebt. Bij ons gingen de ogen open door het gratis door de kioskhoudster meegegeven krantje. De titel: berichten uit uw gemeente. Erin burgemeester na burgemeester van de deelgemeentes, Lima heeft er 39, die aankondigt 'obras', werken, te gaan doen, te hebben afgerond of er machines voor te hebben aangeschaft. Vooral trappen en muren zijn populair en worden van ronde getallen voorzien: 300 stuks, 30 stuks. Trappen verbinden de huizen die tegen de heuvel gebouw worden, muren zorgen ervoor dat de aarde niet verschuift en huizen bedolven worden. De bouw ervan is simpel en effectief: bewoners ervaren zo direct een verbetering. Meer gecompliceerde voorzieningen, water, elektra, riool, zijn minder in trek. Complexe zaken als transparantie en deugdelijk ambtelijk functioneren zijn hier nog geen onderdeel van het eisenpakket. Bij ons zijn gemeentelijke werken vooral slecht nieuws: open straten, afzettingen, omleidingen. Budgetoverschrijdingen. Menig wethouder wordt er om naar huis gestuurd. Hier geldt het omgekeerde. Hier is het een teken van bestuurlijke daadkracht. In verkiezingstijd is het zo erg dat de stad wekenlang onbegaanbaar is: iedereen die herverkozen wil worden breekt de straat open. Want, bij obras gebeurt iets wat ons nogal onfatsoenlijk voor komt: iedere burgemeester zet zijn naam erbij. “Dit werk is u aangeboden door: burgemeester die en die”. Dit gebouw wordt gemaakt onder leiding van... In parken staan er plaquettes: dank zij deze meneer geniet u nu van schaduw. Wij krijgen er jeuk van: hoezo bedankt? Je doet gewoon je werk. Burgemeesters dienen het algemeen belang. Wij verwachten, nee, eisen, onbaatzuchtigheid van publieke bestuurders. Hier gedraagt de burgemeester zich als de landheer die laat zien hoe goed hij voor zijn onderdanen zorgt. Een trap, een muur, het is eigenlijk een gunst. Ben je meer democratisch en bescheiden, zoals de huidige burgemeester Susana Villarán, dan wordt dat slecht begrepen. Zij weigert te ondertekenen met haar eigen naam en tekent plaats daarvan alleen met: Lima doet dit. Op straat zegt men: Zij doet niets, no obras, ze is slap. Terwijl er meer trappen gebouwd zijn, meer muren tegen aardverschuivingen zijn gekomen, de sneltrein na 20 jaar is gaan rijden. Er komt een voetgangerstunnel onder de rivier de Rimac. Niet ondertekenen, dienen, het is de eerste stap naar het normaliseren van de verhoudingen tussen gezag en burger. Het normaal vinden dat er deugdelijk bestuurt wordt is de volgende stap. Want er nog een bijkomende reden om veel obras te doen: niets leent zich zo goed voor onduidelijke boekhoudkundige handelingen en bevriende aanbestedingen. Maar dat staat niet op de plaquette.