1. feb, 2013

Cultuur doet leven!

Voor het eerst heeft Lima een 'gerente de Cultura'. Pedro Pablo Alayza. Voorheen was het een 'sub- gerente'. Verrgelijkbaar met het verscchil tussen een Minister en een staatssecretaris. Van cultuur wordt veel verwacht. De hoop is dat door het stimuleren en ondersteunen van cultuur weer een begin gemaakt kan worden met het opbouwen van vertrouwen en samenhang in de stad. Het programma dat nu twee jaar loopt heet 'cultura viva', leve cultuur. Het biedt zowel fysieke ruimte voor groepen als lessen in organiseren. Tijdens de cultura viva festivals kunnen groepen zich presenteren. Op dit moment wordt er een website gemaakt waar je je kunt informeren over culturele initiatieven inje wijk. Of hoe je er zelf een kunt beginnen. Wat wordt onder cultuur verstaan? Zang, dans, muziek, kunst, theater en ook sport. Niet perse hoge cultuur. Juist ook volksdansen en traditionele muziek. Die cultuur die al leeft in de gemeenscchap of latent aanwezig is. Als je met Pedro Pablo spreekt raak je onder de indruk van het vertrouwen en het optimisme. Hij is steeds bezig met de volgende stap: een internationaal festival van community cultuur.

Wij hebben wat ideeen voor een andere volgende stap. Daarover later meer...